Ikon för Rikstermbanken

förnyelsebar energi

svensk term: förnyelsebar energi
förklaring:

Energi från källor som hela tiden förnyar sig och som därför inte kommer att ta slut inom en överskådlig framtid. Som förnybar energi definieras, enligt Europeisk kommissionen och Energimyndigheten, vind-, vatten- och vågkraft, solenergi, deponigas, gas från avloppsreningsverk, biogas, den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och restprodukter från jordbruk, skogsbruk och därmed förknippad industri, liksom den biologiskt nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall. Torv definieras inte som förnybar energikälla i Europeiska kommissionens definition.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010