Ikon för Rikstermbanken

förmånsbestämd pension

svensk term: förmånsbestämd pension
definition:

pension som i förväg är bestämd till ett visst belopp eller till en viss nivå av till exempel slutlön eller medelinkomst

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010