Ikon för Rikstermbanken

förluster

svensk term: förluster
förklaring:

Avser förluster inom energiområdet. Tre typer av förluster är relevanta här; fjärrvärme, eldistribution och elproduktion. Förluster inom fjärvärme är den energi som försvinner vid förbränning i pannan och vid transport av hetvatten via rörsystem ut till kunderna. Inom eldistribution är förlusterna avseende den energi som försvinner i transformatorer och ledningar vid överföring av el ut till kunderna. Förlusterna inom elproduktion genom exempelvis vattenkraft, kärnkraft, kraftvärme eller vindkraft avser den energi som försvinner i turbin och generator vid produktion av el.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010