Ikon för Rikstermbanken

förädlingsindustri

svenska termer: förädlingsindustri
teknikindustri
definition:

de typer av industrier som köper in och omvandlar råvaror till produkter

anmärkning:

Förädlingsindustrin omfattar bl.a. processindustrin och verkstadsindustrin.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010