Ikon för Rikstermbanken

fåmansbolag

svensk term: fåmansbolag
definition:

aktiebolag som till övervägande del, minst 50 procent, ägs av högst fyra personer

anmärkning:

Eftersom närstående som till exempel föräldrar, barn och make räknas som en person kan dock ägarkretsen i fåmansbolag i praktiken vara mycket stor. För fåmansbolag gäller särskilda regler för bl.a. utdelning och kapitalvinst, de så kallade 3:12-reglerna

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010