Ikon för Rikstermbanken

externa effekter

svensk term: externa effekter
förklaring:

Marknadspriset i relation till de samhällsekonomiska kostnaderna för konsumtion eller produktion av en viss vara. Negativa externa effekter uppstår då marknadspriset underskattar de samhällsekonomiska kostnaderna. Externa effekter uppstår då produktion eller konsumtion av en vara orsakar välfärdsförändringar för andra än producenten och konsumenten, t.ex. kadmium från batterier och luftföroreningar.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010