Ikon för Rikstermbanken

export

svensk term: export
definition:

utförsel av varor och tjänster till utlandet

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010