Ikon för Rikstermbanken

ersättningsgrad

svensk term: ersättningsgrad
förklaring:

Mäter hur stor andel av den disponibla inkomsten (med hänsyn tagen till skatter och bidrag) som ett hushåll får behålla vid en statusförändring, till exempel övergång mellan arbete och arbetslöshet.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010