Ikon för Rikstermbanken

enskild firma

svensk term: enskild firma
definition:

företagsform som inte är någon juridisk person, vilket bl.a. innebär att företagaren är obegränsat ansvarig för företagets skulder

anmärkning:

En enskild firma ska registreras och vid registreringen ska ett namn också registreras. Firman är sedan namnskyddad i det län som den är verksam inom. En enskild firma är inte något eget skattesubjekt och lämnar därför inte någon egen deklaration. Det är istället ägaren som redovisar verksamhetens resultat i en näringsbilaga till inkomstdeklarationen.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010