Ikon för Rikstermbanken

energimått

svensk term: energimått
förklaring:

Framtagen energi mäts i joule (J) eller wattimmar (Wh). Internationellt är standardenheten joule. För att möjliggöra benämning av större energimängder används prefix som kilo (k), mega (M), giga (G), tera (T) och peta (P).

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010