Ikon för Rikstermbanken

empiri

svensk term: empiri
förklaring:

Empiri är vetenskapliga undersökningar av verkligheten. Empiriska erfarenheter är erfarenheter som inte grundar sig på filosofiska resonemang eller liknande, utan på verkliga erfarenheter, undersökningar och experiment.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010