Ikon för Rikstermbanken

emission

svensk term: emission
förklaring:

Inom energiterminologi är emission detsamma som utsläpp av ämne eller energi i omgivningen. Termen finns också inom finansiell ekonomi och då antingen som fondemission eller som nyemission.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010