Ikon för Rikstermbanken

elcertifikat

svensk term: elcertifikat
förklaring:

En form av marknadsbaserat stöd inom energisektorn som ska stimulera förnybar elproduktion. Systemet berör såväl elleverantörer, elproducenter, elhandlare, nätägare som elanvändare. Lagen om elcertifikat syftar till att öka mängden el som produceras med hjälp av sol, vind, vatten och biobränsle.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010