Ikon för Rikstermbanken

efterfrågepolitik

svensk term: efterfrågepolitik
definition:

politik som förs för att gynna efterfrågan i ekonomin

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010