Ikon för Rikstermbanken

efterfrågeinflation

svensk term: efterfrågeinflation
definition:

inflation som kommer av ett läge där efterfrågan är större än utbudet, och priserna därmed pressas uppåt

anmärkning:

Detta scenario inträffar vanligtvis i högkonjunktur då konsumenter har relativt gott om pengar att röra sig med och därför konsumerar mer än marknaden hinner med att producera.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010