Ikon för Rikstermbanken

effektiva växelkurser

svensk term: effektiva växelkurser
förklaring:

Nominella effektiva växelkurser är ett vägt genomsnitt av ett antal bilaterala växelkurser; reala effektiva växelkurser är nominella växelkurser deflaterade med ett vägt genomsnitt av utländska priser och kostnader i förhållande till inhemska. De mäter alltså konkurrenskraft när det gäller priser och kostnader.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010