Ikon för Rikstermbanken

effektiv ränta

svensk term: effektiv ränta
definition:

den årliga procentuella avkastningen på ett värdepapper med fast nominell ränta då man tar hänsyn till inköpspriset och den kapitalvinst, eller kapitalförlust, som kan uppstå om man löser in värdepapperet i förtid

anmärkning:

Motsats till enkel ränta.

se även:
 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010