Ikon för Rikstermbanken

diskontera

svensk term: diskontera
förklaring:

Innebär att till exempel betalningar som sker vid olika tidpunkter räknas om till ett belopp vid en viss tidpunkt.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010