Ikon för Rikstermbanken

direktinvesteringar

svensk term: direktinvesteringar
definition:

investeringar direkt i produktion i ett annat land, antingen genom företagsförvärv inom landet eller genom att starta upp ny verksamhet inom redan existerande verksamheter

anmärkning:

En typisk direktinvestering är nästan uteslutande fusioner och förvärv av redan existerande verksamheter.

engelska termer: Foreign Direct Investment
FDI
 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010