Ikon för Rikstermbanken

devalvering

svensk term: devalvering
definition:

nedskrivning av värdet på ett lands valuta, i förhållande till andra valutor, i en situation med fast växelkurs

anmärkning:

Tenderar att gynna export och motverka import eftersom priset på valutan sjunker, och därmed priset på exporten.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010