Ikon för Rikstermbanken

derivat

svensk term: derivat
förklaring:

En gemensam benämning på värdepapper, t.ex. optioner, vars värde påverkas av värdet på t.ex. aktier. Derivat är kopplade till händelser eller förutsättningar i framtiden, och utgör ett slags kontrakt mellan två parter.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010