Ikon för Rikstermbanken

deflatera

svensk term: deflatera
definition:

tidsserie uttryckt i löpande priser kan omräknas till fasta priser, eller deflateras genom att den divideras med ett prisindex, en så kallad deflator

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010