Ikon för Rikstermbanken

decil

svensk term: decil
förklaring:

Inom statistikredovisning används ibland begreppet deciler. Detta innebär att man använt en metod där materialet är indelat i 10 lika stora delar, alltså en uppdelning av värden i proportioner om 10 %. När man gör en uppdelning i deciler skall man ha sorterat observationerna från lägsta till högsta värde eller tvärtom. En indelning i deciler innebär en uppdelning av en fördelning med 9 deciler, decil 1 till 9. Decil 5 motsvarar medianen i en fördelning och har 50 % av observationerna på respektive sida om sig.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010