Ikon för Rikstermbanken

cykel

svenska termer: cykel
cyklisk variation
definition:

tidsperiod som utmärks av händelseförlopp som med jämna mellanrum upprepas på likartat sätt

anmärkning:

Inom ekonomisk teori talas det ofta om konjunkturcykler, vilket kan avbildas i en kurva över tid från en konjunkturtopp till nästa topp, alternativt från en konjunkturbotten till nästa botten

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010