Ikon för Rikstermbanken

chock

svensk term: chock
förklaring:

Uttryck inom den moderna makroteorin med framåtriktade förväntningar som innebär en överraskande eller oförväntad störning inom det ekonomiska systemet. Exempelvis innebär en prischock en oförväntad förändring av priset.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010