Ikon för Rikstermbanken

bytesförhållande

svenska termer: bytesförhållande
terms of trade
definition:

förhållandet mellan ett lands export- och importpriser

anmärkning:

Stiger exportpriserna mer än priserna på de varor som landet importerar förbättras bytesförhållandet.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010