Ikon för Rikstermbanken

bytesbalans

svensk term: bytesbalans
förklaring:

Bytesbalansen är en del av betalningsbalansen. I bytesbalansen redovisas löpande transaktioner med utlandet vad avser varor och tjänster, löner, avkastning på finansiella tillgångar samt löpande transfereringar.

engelsk term: current account
 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010