Ikon för Rikstermbanken

budgetpolitiska mål

svensk term: budgetpolitiska mål
förklaring:

De budgetpolitiska målen är: överskottsmålet, att inte överskrida fastställt utgiftstak och att uppfylla det kommunala balanskravet.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010