Ikon för Rikstermbanken

bruttoskuld

svensk term: bruttoskuld
definition:

de samlade skulderna i staten, kommunerna samt AP-fonden, exklusive de fordringar som de olika delarna i den offentliga sektorn har på varandra

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010