Ikon för Rikstermbanken

bruttoinvestering

svensk term: bruttoinvestering
förklaring:

Utgörs av nyinvesteringar och ersättningsinvesteringar. Nyinvesteringar, eller nettoinvesteringar, ökar realkapitalet och skapar därmed ökade möjligheter till högre produktion. Ersättningsinvesteringar ersätter förslitet realkapital

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010