Ikon för Rikstermbanken

bolagsstyrning

svenska termer: bolagsstyrning
corporate governance
förklaring:

God bolagsstyrning, eller corporate governance, syftar till att säkerställa att börsnoterade företag drivs med sina ägares intresse som främsta ledstjärna. De förhållningsregler som bolagen följer är sammanfattade i en bolagsstyrningskod som bl.a. omfattar hur styrelsemedlemmar nomineras, hur styrelsearbetet bedrivs och vilken ersättning som utgår till vd och övriga ledande befattningshavare.

engelsk term: corporate governance
 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010