Ikon för Rikstermbanken

betalningsbalans

svensk term: betalningsbalans
förklaring:

Betalningsbalansen är en statistisk redovisning av ett lands ekonomiska transaktioner med omvärlden. I betalningsbalansen finns posterna bytesbalans, kapitalbalans och finansiell balans. Betalningsbalansen omfattar enbart transaktioner med utlandet, värdeförändringar orsakade av till exempel kursfluktuationer är exkluderade.

engelsk term: balance of payments
 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010