Ikon för Rikstermbanken

bebyggelsesektorn

svensk term: bebyggelsesektorn
definition:

sektor som innefattar bostäder, lokaler exklusive industrilokaler, fritidshus, areella näringar och övrig service vilket inkluderar byggsektorn, gatu- och vägbelysning, avlopps- och reningsverk, el- och vattenverk

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010