Ikon för Rikstermbanken

basindustri

svensk term: basindustri
förklaring:

Innefattar gruvor, järn-, stål- och metallverk. Inom basindustrin inräknas även baskemikalie-, cement-, massa- och pappersindustri.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010