Ikon för Rikstermbanken

balansräkning

svensk term: balansräkning
användningsområde: inom företagsekonomi
definition:

sammanställning av ett företags ekonomiska ställning

anmärkning:

Den inkluderar bl.a. företagets tillgångar och skulder samt det egna kapital.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010