Ikon för Rikstermbanken

avskrivning

svensk term: avskrivning
användningsområde: i bokföringssammanhang
definition:

redovisning av kostnaden för värdeminskningen av en tillgång

anmärkning:

Tillgångar kan vara exempelvis inventarier, markanläggningar eller byggnader. Kostnaden för en tillgång periodiseras, dvs. delas upp på flera år beroende på hur lång ekonomisk livslängd tillgången har.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010