Ikon för Rikstermbanken

avkastning

svensk term: avkastning
definition:

intäkter minus kostnader under ett år, uttryckt i kronor eller i procent av den totala tillgången

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010