Ikon för Rikstermbanken

avkastning (2)

svensk term: avkastning (2)
definition:

intäkter minus kostnader under ett år, uttryckt i kronor eller i procent av den totala tillgången

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010