Ikon för Rikstermbanken

avgiftsbestämd pension

svenska termer: avgiftsbestämd pension
premiebestämd pension
definition:

pension vars avgift är bestämd till en viss procentsats av lönen eller till ett visst belopp

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010