Ikon för Rikstermbanken

avgift

svensk term: avgift
förklaring:

I skattesammanhang brukar man skilja på avgifter och skatter. Till skillnad från skatter är avgifter kopplade till någon slags motprestation och betalas endast av den som utnyttjar tjänsten. Det finns dock gott om avsteg från denna princip, t.ex. arbetsgivaravgift.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010