Ikon för Rikstermbanken

arbitrage

svensk term: arbitrage
definition:

riskfri vinst vid försäljning av en vara

anmärkning:

Det finns möjlighet till riskfri vinst (arbitrage) om man utnyttjar prisskillnader mellan två identiska varor genom att köpa varan för ett visst pris och sälja samma identiska vara, vid en annan tidpunkt eller plats, till ett högre pris. Inom effektiva marknader så finns det ingen möjlighet (teoretiskt) att göra riskfria vinster. På en effektiv marknad har alla aktörer samma information vilket omöjliggör arbitragevinster.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010