Ikon för Rikstermbanken

arbetskraftsdeltagande

svensk term: arbetskraftsdeltagande
förklaring:

Att vara en del av arbetskraften, dvs. den andel av befolkningen som är sysselsatt eller arbetslös. Nu är begreppet vidgat för att stämma med internationella mått, och innefattar därför även t.ex. studerande som söker arbete.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010