Ikon för Rikstermbanken

alternativkostnad

svensk term: alternativkostnad
definition:

den avkastning man skulle erhålla vid den bästa alternativa användningen av en viss resurs

anmärkning:

Om ett företag väljer att göra en stor investering istället för att placera pengarna till en hög fast ränta är den uteblivna räntan alternativkostnaden.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010