Ikon för Rikstermbanken

allokering

svensk term: allokering
definition:

det sätt på vilket olika resurser fördelas på olika ändamål i produktionen

anmärkning:

En producent kan till exempel allokera 50 procent av resurserna på löner och 50 procent av resurserna på maskiner. Allokering är ett annat ord för fördelning.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010