Ikon för Rikstermbanken

allmän löneavgift

svensk term: allmän löneavgift
förklaring:

Den allmänna löneavgiften är en del av de lagstadgade arbetsgivaravgifterna som arbetsgivaren betalar till staten. Avgiften är inte kopplad till en motsvarande förmån. Avgiften uppgår 2009 till 7,49 procent av den anställdes bruttolön.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010