Ikon för Rikstermbanken

aktivitetsindex

svensk term: aktivitetsindex
definition:

SCB:s sammanvägning av industriproduktionsindex, arbetade timmar för offentligt anställda, omsättningen inom detaljhandeln samt varu- och exportimport

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010