Ikon för Rikstermbanken

aktieindex

svensk term: aktieindex
definition:

index som visar den genomsnittliga kursutvecklingen

anmärkning:

Kursnivån varje dag anges i relation till kursnivån en viss basdag.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010