Ikon för Rikstermbanken

aktiebolag

svensk term: aktiebolag
förklaring:

Ett aktiebolag är en självständig juridisk person, vilket innebär att det är bolaget – inte ägarna – som är bundet av avtal och som ska betala alla skulder. Därför riskerar aktieägarna normalt inte att förlora mer än det satsade aktiekapitalet om företaget inte kan betala skulderna. Det finns två former av aktiebolag, privata och publika. De privata måste har minst 100 000 kronor i registrerat aktiekapital. De publika aktiebolagen måste minst ha 500 000 kronor i registrerat aktiekapital. Endast publika aktiebolag får erbjuda allmänheten att köpa akter i bolaget.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010