Ikon för Rikstermbanken

affärsängelnätverk

svensk term: affärsängelnätverk
förklaring:

Det är vanligt att affärsänglar väljer att investera genom affärsängelnätverk (Business Angel Network/BAN). Nätverkens syfte är att fungera som en förmedlare mellan projekt som söker kapital och affärsänglarna.

se även:
 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010