Ikon för Rikstermbanken

WTO

svenska termer: WTO
Världshandelsorganisationen
förklaring:

Organisation med säte i Genève bestående av 150 medlemsländer och representerar drygt 90 procent av världshandeln. WTO är den organisation i världen som har hand om regler för internationell handel. WTO:s huvuduppgift är att skapa stabila spelregler för den globala handeln. De avtal som WTO:s medlemsländer förhandlar fram syftar till att avveckla handelshinder och motverka protektionism. De tre viktigaste handelsavtalen inom WTO är GATT, GATS och TRIPS.

engelska termer: The World Trade Organization
WTO
 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010