Ikon för Rikstermbanken

VOC

svenska termer: VOC
flyktiga organiska ämnen
förklaring:

Samlingsnamn för organiska ämnen som avges i gasform, t.ex. alkener, alkyner, aldehyder, ketoner, aromater och alkoholer. VOC har direkta negativa hälsoeffekter på djur och natur. Normalt brukar man i samband med angivandet av utsläppen av dessa ämnen utesluta metan och presentera NMVOC, non-methane volatile organic compounds, eftersom dess bidrag till lokal och regional ozonbildning är begränsad.

engelska termer: volatile organic compounds
VOC
 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010